Wykaz Nr 91 z dnia 23 czerwca 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz najemców lokali