Wykaz Nr 90 z dnia 15 czerwca 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony