Wykaz Nr 87 z dnia 31 maja 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 1 roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy