Wykaz Nr 84 z dnia 26 maja 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3