Wykaz Nr 72 z dnia 10 maja 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3