Wykaz nr 68 z dnia 20 lipca 2021 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 25 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego