Wykaz nr 62 z dnia 16 lipca 2021 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 5