Wykaz nr 61 z dnia 15 lipca 2021 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3