Wykaz nieruchomości nr 60 z dnia 13 lipca 2021 roku stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3