Pokaż # 
Tytuł Autor
Wykaz Nr 29 z dnia 24 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 Obsługa BIP
Wykaz nr 28 z dnia 22 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 Obsługa BIP
Wykaz nr 27 z dnia 22 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Obsługa BIP
Wykaz nr 26 z dnia 22 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do lat 3 Obsługa BIP
Wykaz nr 25 z dnia 22 lutego 2021 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3 Obsługa BIP
Wykaz nr 24 z dnia 22 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Obsługa BIP
Wykaz Nr 23 z dnia 17 lutego 2022 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy Obsługa BIP
Wykaz nr 22 z dnia 15 lutego 2022 r nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Obsługa BIP
Wykaz nr 21 z dnia 15 lutego 2022 r nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mieroszów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Obsługa BIP
Wykaz Nr 20 z dnia 08 lutego 2022 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 1 roku Obsługa BIP