Pokaż # 
Tytuł Autor
Wykaz Nr 28 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony Obsługa BIP
WYKAZ nr 27 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, z dnia 18 kwietnia 2017r. Obsługa BIP
WYKAZ nr 26 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do zbycia, w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu z dnia 18 kwietnia 2017r. Obsługa BIP
WYKAZ nr 25 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do zbycia, w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu z dnia 07 kwietnia 2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 24 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dnia 05.04.2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 23 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dnia 05.04.2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 22 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dnia 05.04.2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 21 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dnia 05.04.2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 20 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 04.04.2017 Obsługa BIP
WYKAZ nr 19 nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres oznaczony do 3 lat z dnia 08.03.2017 Obsługa BIP