Nabór do projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Mieroszów"

Projekt polega na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną
potrzebę niewystarczających kompetencji w danym obszarze.

Obszary tematyczne:

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Kultura w sieci
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)


Szkolenia będą przeprowadzone w marcu i kwietniu 2020 r.

Czas szkolenia: 12h

Warunki uczestnictwa w projekcie:

osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, zamieszkałe na terenie gminy Mieroszów

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejski w Mieroszowie,dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 74-30-30-006

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy DOC | PDF

Regulamin DOC | PDF

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu DOC | PDF

Zał. 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania DOC | PDF

Zał. 4 Oświadczenie o niepełnosprawności DOC | PDF

Zał. 5 Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych DOC | PDF