Uchwała nr XIII.138.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów na rok 2022

Uchwała nr XIII.138.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów na rok 2022 PDF