Uchwała nr XIII/58/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mieroszowa sprawozdaniu rocznym z wykonania

Uchwała nr XIII582021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mieroszowa sprawozdaniu rocznym z wykonania PDF