Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 19:39:32 +0200 <![CDATA[Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)]]> 1. Informacja:
Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.
Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta właściwym z uwagi na miejsce głosowania lub elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę miejsca głosowania dostępny poniżej lub w Urzędzie Stanu Cywilnego
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2023r. poz.1512)

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/zmiana-miejsca-glosowania-dopisanie-do-spisu-wyborcow Thu, 09 Nov 2023 14:49:30 +0100