Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak VN.ZUZ.4210.101.2024.PŁ z dnia 11 czerwca 2024r." opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Thu, 18 Jul 2024 13:34:49 +0200 <![CDATA[Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak VN.ZUZ.4210.101.2024.PŁ z dnia 11 czerwca 2024r.]]> Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Mieroszów'' Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzenie do wód powierzchniowych rzeki Ścinawki, dz. nr 55 (Wp) obr. 1 Golińsk, oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Golińsku przy ul. A. Mickiewicza zlokalizowanej na działce nr 171/3, 172/3 obr. 1 Golińsk. 

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/zawiadomienie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-znak-vn-zuz-4210-101-2024-pl-z-dnia-11-czerwca-2024r Wed, 26 Jun 2024 11:34:13 +0200