Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Zaświadczenie o prawie do głosowania" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 19:33:06 +0200 <![CDATA[Zaświadczenie o prawie do głosowania]]> 1. Informacja:

 

- wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

- wniosek składa się w na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów,

- odbiór zaświadczenia wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek,

- zaświadczenia wydawane do wyborów Prezydenta RP obejmują dwie tury głosowania,

- zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.

 

2. Wymagane dokumenty:

 

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

- pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania dostępny poniżej lub w Urzędzie Stanu Cywilnego

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 1495)

 

 

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania Thu, 09 Nov 2023 14:26:11 +0100