Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 18:45:56 +0200 <![CDATA[Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego]]> WYDANIE WYPISU, WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Każdy

WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
3. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy wraz dowodem wpłaty opłaty za pełnomocnictwo

 OPŁATY
1. od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł
3. opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu
Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne – pokój Nr 3
Opłatę ustaloną w zależności od rodzaju wydawanego dokumentu należy wpłacić na konto

Urząd Miejski Mieroszów
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
BS Kamienna Góra
nr rachunku 50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.
 
Sposób odbioru dokumentu:
1. osobiście - osobisty odbiór dokumentów wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów pokój nr 3 (I piętro)
2. drogą pocztową - dokumenty są przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku
3. epuap - na adres skrytki podanej we wniosku

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 74 30 30 443

DANE KONTAKTOWE
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.  +48 74 30 30 443
I piętro pokój nr 3

WZÓR WNIOSKU W WERSJI PDF ORAZ DOCX

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/wypis-i-wyrys-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego Wed, 08 Feb 2023 08:07:17 +0100