Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "REGULACJA STANU PRAWNEGO LOKALU, ZAMIANA LOKALU, PONOWNE ZAWARCIE NAJMU" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Mon, 22 Apr 2024 18:30:04 +0200 <![CDATA[REGULACJA STANU PRAWNEGO LOKALU, ZAMIANA LOKALU, PONOWNE ZAWARCIE NAJMU]]> SPRAWA:
- Przydział lokalu po zgonie najemcy/ po wyprowadzeniu się najemcy
- Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia
- Przydział części lokalu zwolnionego przez innego najemcę
- Przydział lokalu zamiennego / wzajemna zamiana lokali
- Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przydział lokalu z określeniem:
- o uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po: zgonie najemcy / po opuszczeniu lokalu przez najemcę
- przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia;
- przydział części lokalu zwolnionego przez innego najemcę;
- o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu;
- o najem lokalu zamiennego np. z tytułu wykwaterowania, zamiany „z urzędu”;
- inne okoliczności związane ze złożeniem wniosku ( np. wzajemna zamiana itp )
oraz dokumenty wymienione we wniosku.
2. Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, niezbędnych do wykonania remontu, przebudowy lub rozbudowy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:
Referat Nieruchomości
I piętro, pokój nr 15
tel. 74 30 30 020

TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

ORGAN ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA:
1. Uchwała nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów.
2. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2023.725 t.j.).

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/regulacja-stanu-prawnego-lokalu-zamiana-lokalu-ponowne-zawarcie-najmu Wed, 09 Aug 2023 14:12:34 +0200