Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Wed, 17 Jul 2024 18:21:21 +0200 <![CDATA[Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych]]> WYMAGANE DOKUMENTY

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1

 

REFERAT ODPOWIEDZIALNY

Biuro Obsługi Klienta
pokój nr 1 , tel. 74 30 30 188, 74 30 30 430

 

INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości takiej jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarcza w tym zakresie:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.

 

OPŁATY

Numer konta na które należy dokonać wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Urząd Miejski w Mieroszowie 
50 8395 0001 0021 8115 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/oplata-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych Thu, 12 Jan 2023 13:09:07 +0100