Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "NAJEM SOCJALNY LOKALU/NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Sat, 20 Jul 2024 21:45:20 +0200 <![CDATA[NAJEM SOCJALNY LOKALU/NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY]]> WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o zawarcie umowy najmu socjalnego z tytułu pozostawania w niedostatku / lokalu na czas nieoznaczony w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych oraz dokumenty wymienione we wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:
Referat Nieruchomości
I piętro, pokój nr 15
tel. 74 30 30 020

TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

ORGAN ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2023.725 t.j.).

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/najem-socjalny-lokalu-najem-lokalu-na-czas-nieoznaczony Wed, 09 Aug 2023 13:53:56 +0200