Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Mieroszów" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Thu, 18 Jul 2024 13:57:48 +0200 <![CDATA[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Mieroszów]]> Burmistrz Mieroszowa jako sprzedający, zawiadamia o wyborze oferty na podstawie zaoferowania przez oferenta najwyższej ceny. Wybrana oferta została złożona przez oferenta niepodlegającego wykluczeniu oraz spełniającego warunki określone przez organizatora przetargu.

Organizator informuje, że umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie 14 dni po zakończeniu przetargu. O terminie zawarcia umowy organizator poinformuje wybranego oferenta.

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-sprzedaz-samochodu-stanowiacego-wlasnosc-gminy-mieroszow-1 Mon, 25 Mar 2024 21:40:19 +0100