Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "INFORMACJA DLA ROLNIKÓW" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Thu, 18 Jul 2024 14:03:46 +0200 <![CDATA[INFORMACJA DLA ROLNIKÓW]]> Zarządzeniem nr 262 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2024 r. została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Mieroszów.

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, pokój nr 15 Referat Nieruchomości, 58-350 Mieroszów w godz. 7.00.-14.00

Formularz wniosku można pobrać w tutejszym Urzędzie, jak również na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku tzw. wniosku „obszarowego”:

  • Wniosek producenta rolnego wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gosp__rol_2023_1_.pdf
  • Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej bez_dokum_oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji_1_.pdf
  • Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej z_dokum_oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje_1_.pdf
]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/informacja-dla-rolnikow Wed, 29 May 2024 11:20:32 +0200