Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie Przeczytaj artykuł "Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.mieroszow.pl Thu, 18 Jul 2024 13:23:42 +0200 <![CDATA[Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej]]>

Planem objęte zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument będzie miał charakter strategiczny, wprowadzający cele i kierunki działań dla wszystkich gmin w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej. Wszyscy mieszkańcy będą mogli wziąć udział w tworzeniu dokumentu, m.in. za sprawą konsultacji społecznych oraz badania ankietowego. 

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)?

Dokument SUMP jest strategią długoterminową, która dotyczy poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie przemieszczania się po określonym obszarze. Założenia dokumentu zorientowane są na ewolucję polityk miejskich w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych elementów tworzenia dokumentu znajdują się m.in. włączanie mieszkańców w proces tworzenia strategii czy analiza efektywności i dostępności komunikacji miejskiej.

Jaki jest cel wdrożenia SUMP?

Wdrożenie SUMP umożliwi wszystkim mieszkańcom Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego wygodniejsze przemieszczanie się do pracy, miejsca wypoczynku czy na zakupy. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej umożliwi również łatwiejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminy Obszaru Funkcjonalnego. Wśród założeń dokumentu znajduje się także komunikacyjna integracja gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Jaki będzie zakres tematyczny realizowanego Planu?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej WOF będzie kompleksowym, wielowątkowym dokumentem. Wśród głównych zagadnień o charakterze strategicznym (długoterminowym) znajdą się:

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
Dostęp do publicznego transportu zbiorowego, 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
Jakość powietrza.
Wskazane pola tematyczne są punktem wyjścia dla licznych analiz dotyczących, m.in. rozlokowania przystanków komunikacji publicznej, częstotliwości kursowania poszczególnych linii autobusowych, a także potrzeb transportowych mieszkańców. 

Jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie SUMP?

Wdrożenie SUMP WOF to liczne korzyści dla mieszkańców i samorządów Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Rozwój jakości transportu zbiorowego kursującego na terenie gmin Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Efektywniejsze staranie się o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich w celu rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Obszaru;
Integracja gmin WOF, a także mieszkańców. Efektywna komunikacja transportowa to ułatwienie w tworzeniu wspólnych inicjatyw. 
Tworzenie inicjatyw i projektów w zgodzie z potrzebami mieszkańców. Dokument będzie tworzony przy aktywnym udziale mieszkańców Obszaru, wszystkie opinie i pomysły będą szczegółowo analizowane.
Inteligentne planowanie połączeń transportowych powoduje wzrost bezpieczeństwa na drogach. 
Już wkrótce rozpoczną się otwarte warsztaty, a także badanie ankietowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w procesie tworzenia dokumentu. 

Wykonawcą dokumentu jest firma Cpoint Sp. z o.o., w razie pytań lub chęci wyrażenia opinii prosimy o kontakt z jej przedstawicielami pod adresem contact@cdotpoint.com. 

]]>
https://bip.mieroszow.pl/artykul/gminy-aglomeracji-walbrzyskiej-tworza-plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej Thu, 24 Aug 2023 08:55:12 +0200