wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste z dnia 10.11.2016 r.

 

Informacja

 

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 10 listopada 2016 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II piętro, obok pokoju nr 8 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste lub najem.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.