Pismo Starosty Wałbrzyskiego znak WIP.6164.9.386.2021 z dnia 01.06.2021 r.

Pismo Starosty Wałbrzyskiego znak WIP.6164.9.386.2021 z dnia 01.06.2021 r. informującego o konieczności poinformowania właścicieli lasów prywatnych o umożliwieniu wstępu na ich teren pracowników BULiGL Oddział w Brzegu, celem założenia powierzchni próbnych służących opracowaniu pn. "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"