Ogłoszenie wyników konkursu „Ładna Kamienica”

Burmistrz Mieroszowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na podstawie Uchwały NR XVI/113/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica” przyznano nagrodę w kwocie 10.000,00 zł dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 23 w Mieroszowie.