Informacja dot. COVID-19 od dnia 19.X.2020r.

DRODZY MIESZKAŃCY,

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i wciąż napływające informacje o sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy od dnia 19.X.2020r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie: 

Zalecana jest obsługa klientów  w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap.

✔️W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa (wyjątki dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz uzasadnionych przypadków) kontakt możliwy jest tylko przez Biuro Obsługi Klienta:
Tel.: 74 3030188, które zgodnie z Zarządzeniem nr 152/2020 Burmistrza Mieroszowa prowadzi jednolity kalendarz wizyt wszystkich osób wchodzących do Urzędu jak i prowadzi pomiar temperatury.
✔️Dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu.  – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny.
✔️Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną.
✔️Wejście do Urzędu możliwe jest tylko poprzez Bramę Główną (Brama nr2 będzie zamknięta).

Burmistrz Andrzej Lipiński