Zarządzenie Nr 199/2018 Burmisztrza Mieroszowa w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Zarządzenie PDF

Regulamin PDF

Załącznik nr 1 PDF

Załącznik nr 2 PDF

Załącznik nr 3 PDF

Załącznik nr 4 PDF

Załącznik nr 5 PDF

Załącznik nr 6 PDF

Załącznik nr 7 PDF

Załącznik nr 8 PDF

Załącznik nr 9 PDF