Informacja dla osób korzystających z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017

Informujemy, iż uprawnieni do uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z uwagi na wydatki związane ze Świętami Bożego Narodzenia w 2017 roku.

Wnioski należy przedłożyć członkom Komisji Socjalnej do dnia 01.12.2017 r. Wzór wniosku do pobrania tutaj.